top of page

Nasze ceny to:

PPOŻ

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego od 500,00 PLN

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego od 200,00 PLN

Stworzenie Planu Ewakuacji obiektu od 200,00 PLN

Przegląd i konserwacja gaśnic od 5,00 PLN

Przegląd i konserwacja hydrantu wewnętrznego od 15,00 PLN

Przegląd i konserwacja hydrantu zewnętrznego od 20,00 PLN

Przegląd i konserwacja SSP/SAP od 100,00 PLN

Przegląd i konserwacja DSO od 200,00 PLN

Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu od 50,00 PLN

Przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji w budynku lub obiekcie od 200,00 PLN

Doradztwo w zakresie przepisów ppoż od 50,00 PLN

Wykonanie analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku 400,00 PLN

Elektryka

Podłączenie płyty indukcyjnej z wpisem do gwarancji 100, 00 PLN

Usunięcie awarii elektrycznej od 100,00 PLN

Podłączenie gniazdka elektrycznego od 20,00 PLN

Przegląd oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego od 5,00 PLN

Wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji od 100,00 PLN

bottom of page